eMBi Robik

Robotyka i programowanie

 

Celem zajęć jest przekazanie dzieciom wiedzy i umiejętności w zakresie podstaw konstrukcji maszyn, automatyki i robotyki, zasady działania robotów i urządzeń elektronicznych, technik oprogramowania oraz rozwiązania problemów projektowych. Wykorzystanie najnowszych zestawów klocków LEGO WeDo oraz LEGO Mindstorms EV3 pozwala na zrozumienie zawiłości budowy i oprogramowania robotów w sposób łatwy i przyjemny, dostosowany do wieku dzieci.

Zajęcia główny nacisk kładą na rozwój u dzieci umiejętności takich jak: wyobraźnia wizualno-przestrzenna, kreatywność, praca zespołowa czy umiejętność logicznego myślenia. Program warsztatów został tak opracowany, aby umożliwić dzieciom systematyczne zdobywanie wiedzy i nauczyć praktycznych umiejętności.

 

POZIOM 1

Co się dzieje? Pierwsze zajęcia to zbiór lekcji zapoznających z podstawą  obsługi laptopa i prostymi pojęciami programistycznymi. Stopniowo przechodząc przez budowę nietrudnych, choć czasem złożonych konstrukcji przy użyciu LEGO poznawane są zasady działania różnych elementów mechanicznych lub samych maszyn, by w końcu rozpocząć tworzenie pierwszych programów pozwalających na wydawanie poleceń samodzielnie zbudowanym robotom i innym urządzeniom. Nie jest wymagana umiejętność płynnego czytania.

Liczba zajęć: 35 spotkań w ciągu roku szkolnego (raz w tygodniu)

Czas trwania: 75 min.

Dla kogo? 0-2 klasa

 

POZIOM 2

Co się dzieje? Zajęcia rozpoczynają się od tworzenia nieskomplikowanych maszyn. Kolejne zestawy pozwalają na budowanie coraz bardziej złożonych konstrukcji. Cały czas omawiane są zasady działania, testowanie teorii oraz poszukiwanie praktycznego zastosowania wykorzystanych struktur. Trzeci etap to programowanie, najpierw mniej, a później bardziej wymagających robotów lub maszyn z wykorzystaniem różnych, dodatkowych elementów pozwalających na interakcję z otoczeniem.

Liczba zajęć: 35 spotkań w ciągu roku szkolnego (raz w tygodniu)

Czas trwania: 75 min.

Dla kogo? 3-4 klasa

 

POZIOM 3

Co się dzieje? Odkrywamy działanie i sposób tworzenia złożonych konstrukcji przy jednoczesnym ich budowaniu pozwala od samego początku zajęć zwiększać umiejętności poznawcze oraz analityczne. Wcześniejsze przejście do samego programowania daje możliwość głębszego zrozumienia sposobów programowania i samodzielnego tworzenia rozwiązań przy użyciu określonych elementów. Dzięki temu następuje swobodne przejście do tworzenia zaawansowanych robotów i poważnych programów je obsługujących.

Liczba zajęć: 35 spotkań w ciągu roku szkolnego (raz w tygodniu)

Czas trwania: 75 min.

Dla kogo? 5-6 klasa

 

POZIOM 4

Co się dzieje? Poziom nastawiony głównie na naukę i rozwijanie umiejętności programowania. Uczestnicy podczas zajęć pracują na laptopach, a specjalistyczne zestawy konstrukcyjne pomagają w praktycznym zrozumieniu zasad programowania. Tworzenie odpowiednich urządzeń i natychmiastowe ich testowania pozwala na czynne wykrywanie i korygowanie błędów, co daje ostatecznie możliwość samodzielnego tworzenia i programowania robotów i innych konstrukcji.

Liczba zajęć: 35 spotkań w ciągu roku szkolnego (raz w tygodniu)

Czas trwania: 75 min.

Dla kogo? 7-8 klasa